donderdag, 18. oktober 2007 - 11:31

Dordrecht komt met Agressie-microfoons

Dordrecht

De gemeente Dordrecht begint gedurende één jaar op één plaats een proef met agressiemicrofoons. De microfoons moeten als hulpmiddel gelden bij het handhaven van de openbare orde. Dat heeft de burgemeester woensdag besloten. De proef vindt plaats aan de Houttuinen.

De agressiemicrofoons zijn gekoppeld aan cameratoezicht. De microfoons activeren de camera’s wanneer sprake is van verbaal geweld. Wanneer de beelden op de monitor daar aanleiding toe geven, rukt de politie uit. De beelden worden digitaal opgeslagen en na 28 dagen vernietigd, tenzij het beeldmateriaal bijvoorbeeld kan bijdragen aan de opsporing van daders.

De afgelopen jaren heeft de politie van district 1, Dordrecht/Zwijndrechtse Waard, op vele beleidsterreinen goede resultaten bereikt. Alleen het aantal geweldsdelicten is niet gedaald. De aanpak daarvan is een belangrijk speerpunt voor de politie. Omdat fysieke agressie bijna altijd wordt voorafgegaan door verbale agressie, lijken agressiemicrofoons een goed hulpmiddel bij het terugdringen van het aantal geweldsdelicten.

Elders in het land, onder meer in Groningen, is eerder succesvol geëxperimenteerd met agressiemicrofoons. Van die ervaringen wordt in Dordrecht gebruik gemaakt. Een voordeel is dat de politie in een vroeg stadium wordt gealarmeerd en niet pas gewaarschuwd wordt als geweld al is geëscaleerd. Bovendien wordt politiecapaciteit op deze manier gericht ingezet.

Als na een jaar blijkt dat de proef geslaagd is, worden de agressiemicrofoons – al dan niet tijdelijk; de microfoons kunnen flexibel worden ingezet - ook elders in de stad toegepast. Het college heeft ingestemd met een eenmalige bijdrage van € 148.750 om het proefproject te financieren.
Provincie:
Tag(s):