donderdag, 21. juni 2007 - 9:00

Dordrecht zet de aanval in tegen de schooluitval

Dordrecht

De gemeente Dordrecht zet de aanval in tegen de schooluitval. Dordrecht is gestart met het doorstroomproject VMBO - MBO ‘De Overstap’. De gemeente Dordrecht wil de overstap van leerlingen van het VMBO naar het MBO ondersteunen om uitval te voorkomen.

De gemeente wil leerlingen direct hulp aanbieden bij hun overstap en voorkomen dat leerlingen maanden thuis komen te zitten en niet meer gemotiveerd zijn om een opleiding te volgen.

De ouders/ verzorgers van de 724 eindexamenkandidaten van de VMBO-scholen in Dordrecht en van de VMBO hulpstructuur van het Da Vinci College hebben begin juni een brief met vragenformulier van het bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ontvangen. De ouders/verzorgers worden gevraagd het formulier in te vullen en terug te sturen. Op deze manier krijgt het bureau Leerplicht informatie over het vervolgtraject van de VMBO-eindexamenkandidaten.

Ook ontvangt het bureau een overzicht van de eindexamenkandidaten die gelaagd en niet-geslaagd zijn.

Leerlingen die nog geen keuze hebben gemaakt of nog niet definitief zijn geplaatst op een vervolgopleiding worden door medewerkers van het Bureau leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten begeleid. De begeleiding bestaat uit het helpen van de leerlingen bij hun studiekeuze en bij de plaatsing op een vervolgopleiding. Direct na ontvangst van het antwoordformulier wordt met deze begeleiding gestart. Ook controleren medewerkers van het bureau Leerplicht of de leerlingen na de vakantie op de nieuwe school zijn aangekomen.

Deze aanpak sluit aan op het rijksbeleid om de uitval van jongeren tegen te gaan en de instroom van VMBO’ers in het MBO te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):