dinsdag, 19. juni 2007 - 8:44

Dortse jeugd op de voet gevolgd

Dordrecht

Een digitaal signaleringssysteem moet Dordrechtse jongeren gaan helpen om op kunnen groeien in een aantrekkelijke omgeving. De signaleringsfunctie stelt professionals, zoals leerkrachten, in staat om voor een jongere een signaal af te geven aan het systeem.

Zij kunnen daarbij aangeven of er sprake is van een grote noodzaak om direct in te grijpen of dat er bijvoorbeeld aandacht gevraagd wordt die niet direct tot actie hoeft te leiden.

Het digitaal signaleringssysteem jeugd is een hulpmiddel om te voorkomen dat kinderen binnen de Dordtse zorgstructuur buiten de boot vallen. Alle Dordtse instellingen die hulp bieden aan kinderen en jongeren worden aangesloten. Vanaf november 2007 sluiten in ieder geval aan op het digitaal signaleringssysteem. Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, politie en de Dordtse Welzijnsorganisatie (DWO) krijgen dan de mogelijkheid om aan het systeem te melden dat zij zich zorgen maken om een leerling. In een later stadium kunnen ook andere organisaties aansluiten.

De gemeente werkt hierin samen met Bureau Jeugdzorg, de GGD, de Stromen Opmaat groep en het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten.
Provincie:
Tag(s):