dinsdag, 27. november 2007 - 20:48

Drenthe gaat minder woningen bouwen

Assen

De komende jaren moeten er in Drenthe ongeveer 1.500 woningen per jaar bijkomen om aan de woningvraag te kunnen blijven voldoen. Dit is lager dan de ongeveer 2.300 waar in de huidige planning van uitgegaan wordt.

Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de wens van de consument. De kwaliteit van het wonen wordt belangrijker. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het rapport woningmarktverkenning in de provincie Drenthe, dat in opdracht van de provincie Drenthe werd uitgevoerd door bureau ABF Research. Het college van gedeputeerde staten nam dinsdag kennis van de inhoud van het rapport.

In 2001 werden als onderdeel van het provinciaal omgevingsplan de aantallen te bouwen woningen in Drenthe aangegeven. Uit de woningmarktverkenning blijkt nu dat de berekende groei van de woningvoorraad op jaarbasis ruim 800 woningen lager is dan waar destijds van werd uitgegaan. De belangrijkste oorzaak daarvoor is dat de migratie in Drenthe lager uitgevallen is dan eerder werd voorspeld.
Provincie:
Tag(s):