maandag, 26. november 2007 - 21:55

Drenthe grijpt kans in Europees Noordzeeprogramma

Assen

Donderdag vindt in Assen het Europese seminar Waterline Economy plaats. Delegaties uit verschillende landen presenteren de resultaten van hun samenwerking in het Noordzeeprogramma. In de provincie Drenthe zijn in dit kader onder andere projecten uitgevoerd in het Rundedal, Eelder- en Peizermaden en het project Townnet.

Projecten op het gebied van economische ontwikkeling, ICT, waterbeheer, ecologische verbindingen, luchtvaart, stedelijke ontwikkeling en landbouw hebben Drenthe in de afgelopen periode bijna 4 miljoen euro Europese middelen uit het Noordzeeprogramma opgeleverd.

In het project Waterline Economy werken bijna 60 regio’s uit 7 landen in samen. De delegaties uit Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland blikken terug op de behaalde resultaten en spreken over de mogelijkheden tot samenwerken in het zojuist gestarte nieuwe programma periode 2007 – 2013. In het bijzonder wordt gekeken naar de mogelijkheden om via duurzame water- en natuurprojecten ook innovatie en economische ontwikkeling te stimuleren.
Provincie:
Tag(s):