woensdag, 20. juni 2007 - 20:51

Drenthe Koploper Tijdenbeleid

Assen

Het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschappen heeft de provincie Drenthe aangewezen als Koploper Tijdenbeleid. Het ministerie wil door Drenthe als Koploper aan te merken, de provincie faciliteren door middelen beschikbaar te stellen voor het organiseren van netwerkbijeenkomsten, expertmeetings, expertiseuitwisseling en verspreiding van goede voorbeelden.

Gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA) ondertekent donderdag in Den Haag daartoe een convenant met minister Plasterk van OCW. Met de benoeming tot koploper is in eerste instantie een bedrag van 50.000 euro gemoeid.

Aanleiding voor het ministerie zijn de goede resultaten die in Drenthe bereikt zijn met multifunctionele dienstencentra en de pilots dagarrangementen. Het doel van het convenant dat de provincie Drenthe door het ministerie ondersteund wordt om, samen met gemeenten en andere partijen er voor te zorgen dat de combinatie van werk en privé nog eenvoudiger wordt. Dit kan onder andere door te zorgen voor een goed voorzieningenniveau, flexibele werktijden en slimme openingstijden.
Provincie:
Tag(s):