vrijdag, 28. september 2007 - 16:25

Drentse ambulances zijn zeer snel

Regio

Ambulances zijn in Drenthe bij spoedmeldingen sneller op weg dan in veel andere regio’s, de Meldkamer Ambulancezorg werkt sneller dan landelijk gebruikelijk, het aantal spoedritten waarbij men binnen 15 minuten na het binnenkomen van de melding ter plaatse is, ligt met 93% hoger dan in tal van andere regio’s van ons land.

“Goede resultaten, maar het kost moeite om ze vast te houden, met name waar het gaat om de aanrijtijden. En dat terwijl we vinden dat de resultaten nog verder omhoog moeten, dat we er nog sneller moeten zijn. Bij spoed in zeker 95% van de gevallen binnen dat kwartier, is ons doel.� Zegt Tjerk Hiddes, algemeen-directeur van UMCG Ambulancezorg.

De feiten en cijfers komen uit een onderzoek in opdracht van AmbulanceZorg Nederland, uitgevoerd door het bureau Prismant met ondersteuning door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De heer Hiddes constateert voor Drenthe uitsluitend gunstige cijfers waar het gaat om de ambulancezorg en de eigen organisatie UMCG Ambulancezorg. “Natuurlijk zijn we blij, maar niet tevreden. We vinden dat het nog beter kan en wat ons betreft ook moet. Zeker bij spoed. Immers, iedere seconde telt.�

De medewerkers van UMCG Ambulancezorg stappen in Drenthe pakweg 33 duizend keer in de ambulance voor een rit. Daarvan zijn er bijna 14 duizend met zwaailicht en sirene. Directeur Hiddes: “Van die ritten zijn we dus nu in 93% van de gevallen binnen een kwartier bij de patiënt. Daar willen we 95% van maken. Honderd procent is in een provincie Drenthe onhaalbaar. Dat haalt geen enkele ambulanceorganisatie in ons land. Even ter vergelijking, in dichtbevolkte gebieden met meer ambulances dichterbij, zoals Rotterdam, is de ambulance in 83 procent van de gevallen binnen die tijd ter plaatse en in een met Drenthe vergelijkbaar gebied als Noord-Oost Gelderland in 84 procent.

Kijken we even naar onze buurprovincies, dan doet Drenthe het beter dan Friesland en net een procentje minder dan Groningen, waar veel vervoer binnen de stadsgrenzen is en er dus korte rijafstanden zijn.�

Zorgen heeft de heer Hiddes over de snel veranderende verkeerssituatie in Drenthe. “We hebben steeds meer te maken met remmende verkeersmaatregelen, en zeker drukker wordend verkeer, plus weg-opbrekingen en -omleggingen. Maar ook met automobilisten die niet opletten. En die vormen zeker een zo grote vertragende factor. Daar willen we in de komende tijd ook meer aandacht voor vragen.�, aldus de heer Hiddes.

Hij haalt nog één opvallend pluspunt aan uit het onderzoek: het ziekteverzuim. “We blijken een zeer gezonde organisatie te zijn en dan zeker waar het gaat om onze medewerkers. We scoren daar 2,8 procent ziekteverzuim en een tweede plaats in de ranglijst, waar het landelijk gemiddelde ligt op 5,1. “
Provincie:
Tag(s):