maandag, 12. november 2007 - 14:21

Drentse Week van de JeugdZorg 2007

Assen

Met als thema ‘Het verhaal van de jeugdzorg…’ wordt dit jaar voor de tweede maal een landelijke Week van de JeugdZorg georganiseerd. Dit jaar vindt dit plaats van zaterdag 17 tot en met zaterdag 24 november.

Tijdens de week staan alle jongeren en medewerkers in de jeugdzorg centraal. Ook in Drenthe worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een verhalen- en gedichtenwedstrijd, een informatiemarkt met poppentheater en een bezoek door het college van gedeputeerde staten aan Jeugdzorg Drenthe.

Het college van gedeputeerde staten legt een werkbezoek af aan jeugdzorg Drenthe op 20 november, draait gedeputeerde Anneke Haarsma mee in een pleeggezin, vindt er bij MeeDrenthe in Assen een poppentheater en informatiemarkt plaats en organiseert het AOC Terra in Meppel een thema-avond voor ouders met medewerking van een groot aantal instanties. Ook is een lespakket in voorbereiding die later dit jaar onder scholen wordt verspreidt en verschijnt er later dit jaar landelijk een boek met verhalen van jongeren in de jeugdzorg.
Provincie:
Tag(s):