vrijdag, 31. augustus 2007 - 11:17

Drie ontwerpen in de race voor kantoren Kempkensberg

Groningen

De Rijksgebouwendienst heeft donderdag 30 augustus drie ontwerpen gepresenteerd die in de race zijn voor het nieuwe kantoor van de Informatie Beheer Groep en de Belastingdienst. Dit grote kantoorcomplex (47.000 m2) is gepland aan de Kempkensberg, op de plek langs het Sterrebos en de Ringweg. Op de plek waar nu nog de twee meest noordelijke torens van de IB-Groep staan.

De ontwerpen die meedingen zijn van UN-Studio (Ben van Berkel), Neutelings/Riedijk en Claus & Kaan. De Rijksgebouwendienst gaat de nu gepresenteerde plannen zorgvuldig met elkaar vergelijken, waarbij het ontwerp maar één van de factoren is waarnaar wordt gekeken. Ook aspecten als huisvesting en logistiek, flexibiliteit, gezond en duurzaam, integrale dienstverlening en natuurlijk de prijs en de omringende ecologie spelen een grote rol bij de uiteindelijke gunning aan een van de drie betrokken consortia. In maart volgend jaar maakt de Rijksgebouwendienst namens de Staat der Nederlanden bekend welk ontwerp wat haar betreft wordt uitgevoerd.

De IB-Groep en de Belastingdienst willen gezamenlijke huisvesting laten bouwen voor ongeveer 2.500 medewerkers. Het economische belang voor de stad is groot: de geplande nieuwbouw garandeert voor minimaal twintig jaar werk voor rond de 4.000 mensen (medewerkers en toeleveranciers). Rondom en in nauwe verbinding met het Sterrebos en de ecologische hoofdstructuur komt een openbare stadstuin met waterpartijen. Onder het kantoor en de stadstuin komt een parkeergarage voor 675 auto's en 1.500 fietsen. Kantoor, parkeergarage en stadstuin worden zo vormgegeven dat de omgeving en met name het Sterrebos er geen ontoelaatbare hinder dan wel schade van ondervindt.

Het nieuwe rijkskantorencomplex moet begin 2011 klaar zijn. De Rijksgebouwendienst wil begin 2009 met de bouw starten.
Provincie:
Tag(s):