donderdag, 1. november 2007 - 8:40

Drugspanden sneller dicht

Den Haag

Gemeenten kunnen voortaan woningen van waaruit drugs wordt verkocht eenvoudiger sluiten. Een wijziging van de Opiumwet, die op 1 november 2007 in werking treedt, maakt dit mogelijk. Niet langer is verstoring van de openbare orde vereist.

Die verruiming van de sluitingsmogelijkheid van illegale verkooppunten richt zich vooral op woningen die als verkooppunt worden gebruikt.

De maatregel past niet alleen in het streven om de handhaving van het cannabisbeleid aan te scherpen, maar komt ook tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van de VNG en gemeenten om effectiever te kunnen optreden tegen illegale verkooppunten. In de praktijk blijkt dat de handelaren in drugs de mazen van de wet wisten te vinden en de illegale verkoop van drugs zo inrichten dat er geen of nauwelijks meer sprake is van verstoring van de openbare orde. Zij kopen daarom vrijstaande panden zonder buren en wekken soms de schijn te verhuren. Ook wordt klanten geadviseerd niet met draaiende motor te stoppen om overlast te vermijden of de drugs elders te gebruiken. Bedreiging of intimidatie van omwonenden komt eveneens voor. Mensen worden bang en zien af van aangifte.
Provincie:
Tag(s):