vrijdag, 7. september 2007 - 11:46

Druiven Dirk van den Broek slecht uit de test

Amsterdam

Deze zomer is in opdracht van Weet wat je eet, een gezamenlijke campagne van Milieudefensie, Natuur en Milieu en consumentenvereniging Goede Waar & Co, onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen op druiven in Nederlandse supermarkten.

Bij een filiaal van Dirk van den Broek werden druiven aangetroffen die mogelijk acute gezondheidsschade kunnen opleveren, aldus de milieuorganisatie.

Bij in totaal veertig filialen van acht verschillende supermarktketens zijn druiven onderzocht op aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. De onafhankelijke testen werden verricht door TNO. Meest opvallend waren de resultaten van de druiven die zijn gekocht bij het filiaal van Dirk van den Broek in Goes. Hierbij werd voor het bestrijdingsmiddel lambda-cyhalothrin de zogenaamde Acute Reference Dose fors overschreden.

Dit is de hoeveelheid van een bepaald bestrijdingsmiddel die de consument gedurende één maaltijd of één dag zonder noemenswaardig risico kan innemen. Voor deze druiven zou deze hoeveelheid bijna tweeënhalf keer overschreden worden als een kind van vijf jaar 200 gram van de druiven eet. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft laten weten dat ze bij een dergelijke overschrijding deze druiven met een 'recall' uit de schappen zou hebben laten halen. Door de tijd die de analyse van de monsters kostte, waren de vervuilde druiven echter al verkocht en geconsumeerd.

Dit was de derde keer dat in het kader van Weet wat je eet druiven zijn gemeten. Uit de meting bleek dat ten opzichte in voorgaande jaren de vervuilingsgraad dit jaar relatief laag lijkt.

De Spaanse druiven van Albert Heijn waren met gemiddeld vijf soorten gif per monster het meest vervuild. Omdat de supermarktketen Edah niet meer bestaat zijn dit jaar voor de eerste keer vijf filialen van Spar onderzocht. Helaas waren ook de druiven van Spar behoorlijk vervuild. Negatieve uitschieter was een filiaal van de Spar, waar maar liefst zeven gifsoorten in een tros Italiaanse druiven zijn aangetroffen.

Milieudefensie, Natuur en Milieu en Goede Waar & Co vinden de resultaten zorgwekkend. Te hoge concentraties en een cocktail van middelen horen niet op voedsel voor te komen. Bemoedigend is wel dat er ook supermarkten zijn die flinke vooruitgang hebben geboekt. Super de Boer liet een duidelijke verbetering zien ten opzichte van 2004. Dat jaar had Super de Boer nog de meest vervuilde druiven in het schap liggen. De Aldi geeft het allerbeste voorbeeld van hoe het wél moet: door te kiezen voor biologische druiven kwam de keten als schoonste uit de test.
Provincie:
Tag(s):