dinsdag, 24. april 2007 - 14:41

Dubbel gevoel bij Gelderse verkeersveiligheidscijfers

Gelderland

Het totaal aantal slachtoffers ten gevolge van een verkeersongeval in Gelderland is in 2006 verder afgenomen. Volgens de door de politie geregistreerde ongevalscijfers vielen er in 2006 in het Gelderse verkeer 1308 slachtoffers (doden en zwaar gewonden).Ten opzichte van 2005, toen het aantal slachtoffers 1471 bedroeg, betekent dit een afname van 11%.

Deze afname is echter alleen zichtbaar bij de zwaar gewonden. Het aantal verkeersdoden is niet verder gedaald en vertoont zelfs een lichte stijging. Deze cijfers zijn bekend gemaakt door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG).

Het ROVG is blij met de forse daling van het totaal aantal slachtoffers, maar ook bezorgd over de stagnerende ontwikkeling van het aantal doden. In 2006 vielen er in Gelderland 121 verkeersdoden, 12 meer dan in 2005. Het aantal zwaar gewonden in 2006 bedroeg 1187, 175 minder dan in 2005.

Overigens is het ROVG van mening dat de cijfers over een langere periode bekeken moeten worden om een oordeel over het gevoerde verkeersveiligheidsbeleid te kunnen geven. Wanneer dat gedaan wordt is te zien dat er op het gebied van de verkeersveiligheid veel is bereikt. Aan het begin van de jaren ’80 vielen er jaarlijks nog zo’n 300 doden in het Gelderse verkeer. Inmiddels naderen we dus de 100. De ontwikkeling van het aantal ziekenhuisopnamen kent een vergelijkbaar beeld: van ca. 2500 aan het begin van de jaren ’80 tot minder dan 1200 nu.

De afgelopen jaren zijn tal van maatregelen getroffen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Zo hebben de wegbeheerders de infrastructuur veiliger gemaakt, bijvoorbeeld door de aanleg van rotondes en verblijfsgebieden (30 en 60 km zones). De politie controleert vaker en intensiever. Daardoor is het verkeersgedrag verbeterd. Weggebruikers houden zich beter aan de snelheid, gebruiken de gordel beter, rijden minder vaak onder invloed en minder vaak door rood. Ook op het gebied van verkeerseducatie is veel gedaan. Bijvoorbeeld door verkeerslessen op scholen, bromfietscursussen, verbetering van de rijopleiding, rijvaardigheidstrainingen voor ouderen en diverse voorlichtingscampagnes.

Hoewel er dus al veel is gebeurd ziet het ROVG hierin geen aanleiding om achterover te leunen. Nog steeds vallen er elke maand in het Gelderse verkeer 10 doden en 100 zwaar gewonden. Kille cijfers, waarachter onnoemelijk veel leed schuilgaat. Dat maakt het de moeite waard om de inspanningen voor verkeersveiligheid onverminderd voort te zetten.
Provincie:
Tag(s):