woensdag, 12. september 2007 - 11:03

Duo's Urgentieprogramma bekend voor projecten

Coördinerend minister voor de Randstad, Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat, heeft het team van bestuurders voor het kabinetsproject 'Randstad Urgent' rond. In het Urgentieprogramma van de regering staan 33 projecten die het kabinet met gemeenten en provincies voortvarend wil oppakken om de Randstad als (economische) regio te versterken.

Het gaat om infrastructuur, ruimtelijke ordening en kustversterking.

Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft acht projecten toebedeeld gekregen waarvoor de gedeputeerden en één bewindspersoon rechtstreeks bestuurlijk verantwoordelijk zijn. De projecten en duo's zijn:


•A4 Midden Delfland: Eurlings - Martin Huls

•Discontinuïteiten A4/12: Eurlings - Asje van Dijk (Govert Veldhuizen vervangt)

•Mainportcorridor Zuid: Eurlings - Erik van Heijningen

•Hoeksche Waard: minister Van der Hoeven (EZ) - Joop Evertse

•Zuidplaspolder: minister Cramer (VROM) - Asje van Dijk (Govert Veldhuizen vervangt)

•Oude Rijnzone: Cramer - Tonny van de Vondervoort

•Aanpak zwakke schakels kust: staatssecretaris Huizinga (V&W) - Lenie Dwarshuis

•Compartimentering centraal Holland: Huizinga - Lenie Dwarshuis en gedeputeerde Kruisinga (provincie Noord-Holland)


De lijst met bestuurlijke trekkers voor de Randstad Urgent-projecten zijn in nauw overleg tussen Rijk en regio tot stand gekomen. Eén minister of staatssecretaris is verantwoordelijk voor de besluitvorming op het niveau van het Rijk, een regionale bestuurder neemt de besluitvorming in de regio voor zijn of haar rekening. Onder aanvoering van minister Eurlings maken de duo’s afspraken over resultaten en deadlines in de deelprojecten. Op 29 oktober ondertekenen de bestuurlijke duo’s de contracten waaraan zij zich committeren.


Randstad Urgent

De Randstad staat internationaal onder druk. Dat is in beeld gebracht en aangekaart door rapporten van de OESO, de commissie-Kok en de bestuurders van de provincies en de grote steden. Doel van het kabinetsproject Randstad Urgent is om de concurrentiepositie van de Randstad te verbeteren. Concreet betekent dat: bedrijven moeten het weer aantrekkelijk vinden om zich hier te vestigen. Daarom moet de bereikbaarheid echt beter en moeten mensen hier goed, prettig en veilig kunnen wonen, werken en recreëren.
Provincie:
Tag(s):