vrijdag, 7. september 2007 - 20:56

Dutchbat, het IKV en Westerbork lopen RUN Winschoten

Westerbork

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork neemt met een team deel aan de Run van Winschoten komende zaterdag. Het team bestaat niet alleen uit medewerkers van het Herinneringscentrum – waaronder directeur Dirk Mulder, maar ook uit vier militairen van Dutchbat III en de verantwoordelijke projectcoördinator ‘Srebrenica’ van IKV Pax Christi. De gezamenlijke deelname is uniek en vindt plaats onder de noemer ‘In het teken van Srebrenica’. Omdat de gemeente Winschoten zustergemeente van Srebrenica is, werd de RUN uitverkozen.

Op 11 juli 1995 viel Srebrenica in Servische handen. De aanwezige Dutchbatsoldaten waren niet bij machte de mosliminwoners in de enclave te beschermen. Een genocide zou spoedig volgen. Sinds een bezoek van een delegatie van ‘Vrouwen van Srebrenica’ aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in 2002 is er een intensieve samenwerking ontstaan. Niet alleen met de nabestaanden maar ook met het herinneringscentrum in oprichting aldaar, het Potocari Memorial Center. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork functioneert sindsdien als adviseur en stelt zijn ervaring ten dienste aan de Bosnische collega’s. In het Herinneringscentrum worden ook regelmatig (educatieve) activiteiten georganiseerd.

De medewerkers van het Herinneringscentrum zetten zich ook als privé-persoon in. Op eigen initiatief en met de inzet van vrije tijd hebben zij besloten zich in te spannen om aandacht te blijven vragen voor de verwerking van het trauma in Bosnië en Nederland en om geld bijeen te brengen voor het levend houden van de herinnering aan de moord op 8.000 moslimjongens en –mannen uit Srebrenica in 1995. Dit in de vorm van sportieve prestaties, zoals de RUN van Winschoten en de 4 Mijl van Groningen.
Provincie:
Tag(s):