donderdag, 23. augustus 2007 - 11:17

DVD Al Gore breed verspreid

Nijmegen

Vanaf donderdag verspreidt de gemeente bijna 200 DVD’s met ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore onder scholen, milieuorganisaties en andere instellingen die aandacht aan het klimaat kunnen besteden. Samen met de DVD krijgen deze intermediairen ook twee posters met de gemeentelijke speerpunten op het gebied van milieu en groen. De DVD en de posters worden per fietskoerier rondgebracht.

Het begint wereldwijd te dagen dat het klimaat verandert door het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit komt door het enorme succes van de documentaire van Al Gore, rapporten van de Verenigde Naties, de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese commissie én van het nieuwe kabinet.

De gemeente Nijmegen gaf al eerder 1500 filmkaartjes van ‘An Inconvenient Truth’ weg aan scholieren. Nu krijgen de scholen en andere instellingen ook zelf de film om verder te gaan met de milieu- en klimaateducatie. De posters geven de gemeentelijk inspanningen aan. ‘De tien voor milieu’ -poster geeft de belangrijkste punten uit het milieubeleidsplan weer: zonne-energie opwekken, energiezuinig bouwen, rijden op aardgas, groen inzetten voor schonere lucht, beter openbaar vervoer, windmolens bouwen, fietspaden aanleggen en fietsklemmen plaatsen, geluidarm afsfalt aanleggen en eerlijke en milieuvriendelijke producten kopen.

De ‘Het is groen en het...’ -poster geeft aan hoe we het groen in de stad kunnen versterken en verbeteren: het is goed voor de gezondheid, brengt mensen samen in de buurt, zorgt voor schonere lucht, geeft verkoeling in hete zomers, helpt met het vasthouden van regenwater, is puur natuur en het maakt de stad mooier.

De gemeente geeft de komende jaren het goede voorbeeld door onder andere het gemeentelijk wagenpark op aardgas laten rijden, bedrijven te stimuleren met minder en met schonere vrachtwagens te rijden en de gemeentelijke chauffeurs krijgen les in ‘het nieuwe rijden’. Daarnaast zijn voor burgers, instellingen en bedrijven de mogelijkheden voor warmte-koude-opslag in beeld gebracht. En last but not least stimuleert de gemeente het gebruik van wind- en en vooral zonne-energie. Samen met het Zonnekrachtteam pleitte de gemeente vorige maand nog bij de ministers en de provincie voor een goede terugleververgoeding voor zelf opgewekte zonne-energie en een investeringssubsidie.

Met de verspreiding van de posters en de DVD wil de gemeente mensen inspireren om meer rekening te houden met milieu en klimaat.
Provincie:
Tag(s):