woensdag, 29. augustus 2007 - 9:39

Dwangsom voor afbreken overkapping

Kiel-windeweer

De heer G. Kamps, Zuidlaarderweg 79 in Kiel-Windeweer moet een illegaal gebouwde overkapping op zijn perceel verwijderen. Overleg tussen de gemeente en de heer Kamps heeft geen resultaat gehad. Daarom besloot het college van Burgemeester en Wethouders hem de last tot afbraak op te leggen onder de dwangsom van € 750 per week vanaf 25 september 2007 met een maximum van € 3.000.

De afdeling Bouwen en Wonen constateerde begin augustus 2005 het bestaan van de overkapping die 4 bij 6 meter groot is en een hoogte van 3.81 m heeft. Deze bouwactiviteit vond zonder bouwvergunning en in strijd met het bestemmingsplan plaats. In het bestemmingsplan is de overkapping een zogenaamd ‘ander bouwwerk’. Deze bouwwerken mogen maximaal 3 m hoog zijn.

Burgemeester en Wethouders willen niet meewerken aan de legalisatie van de overkapping door daarvoor alsnog een vrijstelling van het bestemmingsplan en vervolgens bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling van het bestemmingsplan en de lichte bouwvergunning die de heer Kamps heeft aangevraagd, zijn op 16 februari 2006 geweigerd. Het bouwwerk is uit stedenbouwkundig en planologisch oogpunt onaanvaardbaar en in strijd met redelijke eisen van welstand.

De gemeente heeft de afgelopen jaren met de heer Kamps overlegd over en ruimte geboden voor enkele alternatieven. Het ging om het bouwvergunningvrij maken van de overkapping op de huidige plaats en een oplossing elders op het perceel waarbij de overkapping naar achteren verplaatst zou moeten worden. Sinds de aanwijzing van Kiel-Windeweer tot beschermd dorpsgezicht, eind februari 2006, kan het bouwvergunningsvrij maken niet meer. Bouwvergunningsvrije bouwwerken elders in de gemeente zijn binnen het beschermde dorpsgezicht bouwvergunningplichtig. De heer Kamps vond de verplaatsing van de overkapping geen reëel alternatief.
Provincie:
Tag(s):