dinsdag, 25. september 2007 - 20:59

Dwangsom voor zwembad Coevorden

Coevorden

Gedeputeerde staten van Drenthe leggen aan zwembad De Swaneburg in Coevorden lasten onder dwangsom op. Tijdens diverse controles bleek het zwembad niet aan de wettelijke voorschriften te voldoen. De provincie wil de naleving van de voorschriften op hygiëne en veiligheid in het zwembad afdwingen, zodat de bescherming voor de bezoekers gegarandeerd is.

De provincie Drenthe controleert de provinciale zwembaden en zwemplassen op hygiëne en veiligheid. Tijdens deze controles bleek het zwembad in Coevorden op diverse aspecten niet aan de wettelijke voorschriften te kunnen voldoen. Omdat de overtredingen niet tijdig en volledig in orde zijn gebracht, is aan de zwembadhouder een dwangsombeschikking opgelegd tot een maximumbedrag van 22.500 euro. Het zwembad wordt hierbij nog zes weken in de gelegenheid gesteld om de overtredingen ongedaan te maken.

De geconstateerde overtredingen bij het zwembad hebben betrekking op de pompcapaciteit, de werking van de doseerpompen, de veilige afwerking van wanden en vloeren en de staat van onderhoud en reinheid. Inmiddels werkt de zwembadhouder er aan om aan alle wettelijke voorschriften te voldoen.
Provincie:
Tag(s):