dinsdag, 22. mei 2007 - 21:03

Eén miljoen euro voor nieuwbouw Drents Archief

Assen

Gedeputeerde Staten stellen één miljoen euro beschikbaar voor de nieuwbouw van het Drents Archief binnen het Erfgoedkwartier. De nieuwbouw moet uitgroeien tot een toegankelijke ontmoetingsplek waar bezoekers enthousiast worden gemaakt voor de Drentse geschiedenis en cultuur. Het plan is om de nieuwbouw te starten in januari 2009 en medio 2010 op te leveren.

Het Drents Archief wil een meer marktgerichte rol spelen op het gebied van erfgoedinformatie en cultuurtoerisme. Met een groter gebouw kan ingespeeld worden op de groeiende belangstelling voor geschiedenis en kan ook een breder publiek getrokken worden.

Het huidige bestemmingsplan laat de uitbreidingsplannen van het Drents Archief toe. Het bedrag van één miljoen euro is bestemd voor het realiseren van de plannen van het Drents Archief. Een regionale bijdrage is nodig om de totale financiering rond te krijgen, naast een grote bijdrage van het rijk en de gemeente.

Door de plannen van het Drents Archief zal het historisch erfgoed beter toegankelijk en beschikbaar worden. Bovendien is de verwachting dat de nieuwbouw een positief effect heeft op de bestedingen en werkgelegenheid in Assen. Door deze ontwikkeling binnen het Erfgoedkwartier wordt ook de positie van Assen versterkt en krijgt het centrum een belangrijke publiekstrekker.

De nieuwbouw moet een intensievere samenwerking van het Drents Archief met het Drents Museum, het Drents Landschap en andere partners in het Erfgoedkwartier verder ondersteunen en vergemakkelijken. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid, de collecties en tentoonstellingen, cultuureducatie en communicatie en PR. Met het Drents Museum worden fysieke verbindingen gemaakt, zodat de instellingen van elkaars faciliteiten gebruik kunnen maken.
Eerder besloten Provinciale Staten al tot uitbreiding van het Drents Museum. De beide nieuwbouwplannen zullen vanwege de samenhang in dezelfde tijd gerealiseerd worden.
Provincie:
Tag(s):