woensdag, 19. september 2007 - 9:52

Eén tramsysteem in stad en Regio Utrecht

Utrecht

Burgemeester & Wethouders van Utrecht en het Dagelijks Bestuur van Bestuur Regio Utrecht kiezen voor één tramsysteem in stad en regio. Zij onderschrijven de positieve rapportage van adviesbureau HTM Consultancy over vernieuwing en uitbreiding van het tramnet. Zij zijn het eens met de conclusie dat uit oogpunt van exploitatie, organisatie en ruimtebeslag één tramsysteem in Utrecht gewenst is.

Nog voor het eind van 2007 nemen beide dagelijks besturen een definitief besluit over de wijze waarop een vernieuwde tramlijn naar Nieuwegein/IJsselstein in het Stationsgebied van Utrecht te koppelen is aan een nog te realiseren tramlijn naar De Uithof. Begin 2008 krijgen de gemeenteraad van Utrecht en het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht het tramvoorstel voorgelegd. Bij positieve besluitvorming volgt onderzoek naar de mogelijkheid van doortrekking van de tramlijn naar Zeist en Vianen.
Provincie:
Tag(s):