dinsdag, 14. augustus 2007 - 13:20

Economische groei op lager pitje

Vooral door de lagere aardgasproductie was de groei van de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2007 met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder duidelijk minder. De groei is wel in lijn met het eerste kwartaal van 2007. De groei van de consumptie van huishoudens en van de investeringen zwakte af.

De groei van de uitvoer was nagenoeg ongewijzigd. Bij de bedrijfstakken was de productiegroei van de commerciële dienstverleners en de bouw boven het gemiddelde. Dit blijkt dinsdag uit de eerste raming van de kwartaalrekeningen van het CBS.

Kwartaal-op-kwartaalgroei slechts 0,2 procent
Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de economie in het tweede kwartaal van 2007 met 0,2 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is de laagste in twee jaar.

Uitvoer groeit vrijwel even snel als in 2006
In het tweede kwartaal van 2007 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 6,4 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2006. Dit wijkt nauwelijks af van het beeld in de voorgaande vier kwartalen. Wel kwam het accent nog sterker te liggen op de groei van de wederuitvoer.

De uitvoer van Nederlands product nam slechts beperkt toe. Dit kwam vooral door de terugval in de uitvoer van aardgas. De invoer groeide met 6,6 procent een fractie sneller dan de uitvoer. Veel investeringsgoederen en duurzame consumptiegoederen komen uit het buitenland.

Lager gasverbruik remt consumptiegroei huishoudens
Huishoudens hebben in het tweede kwartaal 1,6 procent meer besteed dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Dit groeitempo is duidelijk minder dan de 2,7 procent in 2006.

Belangrijkste oorzaak is het fors lagere gasverbruik. Huishoudens gaven wel flink meer uit aan duurzame consumptiegoederen zoals kleding, vervoermiddelen en consumentenelektronica.

Het volume van de overheidsconsumptie was 1,6 procent hoger. Deze groei kwam voor het overgrote deel voor rekening van de zorg en slechts in geringe mate op het conto van het openbaar bestuur.

Investeringen groeien minder uitbundig
De investeringen in het tweede kwartaal van dit jaar waren 4,8 procent hoger. Deze stijging is duidelijk minder dan in de beide voorgaande kwartalen. Nog steeds wordt flink meer geïnvesteerd in machines en computers.

Ook de investeringen in bedrijfsgebouwen trokken aan, maar die in woningen groeiden langzamer. Daarnaast werden er in het tweede kwartaal veel minder vliegtuigen afgeleverd dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

De bouwnijverheid en de commerciële dienstverleners lieten met een productiegroei van meer dan 4 procent de hoogste groei van alle bedrijfstakken zien. Bij de commerciële dienstverleners groeiden vooral de groothandel, de zakelijke dienstverleners en de uitzendbranche, en valt het aantrekken van de horeca op.

Na twee topkwartalen viel het groeitempo in de industrie aanzienlijk terug tot 2,0 procent. De chemie en de metaal waren hiervan de oorzaak. De gasproductie was door het warme weer opnieuw aanzienlijk lager dan vorig jaar. Dit had een flink neerwaarts effect op de economische groei. In de niet-commerciële dienstverlening blijft de zorg de groeimotor.
Categorie:
Tag(s):