dinsdag, 4. december 2007 - 18:53

Economische groei Rotterdam groter dan landelijk

Rotterdam

De Rotterdamse economie heeft een gunstig jaar achter de rug. De economische groei was in 2006 zelfs iets groter dan de landelijke groei en de werkgelegenheid nam toe, met twee procent. Ook waren Rotterdamse bedrijven winstgevender dan de gemiddelde Nederlandse onderneming. Dat blijkt uit de Economische Verkenning Rotterdam 2007, die het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam vandaag in het WTC presenteerde.

Wethouder Mark Harbers (Economie, Haven en Milieu) ontving het boekje uit handen van Ivo Weekenborg, directeur Economie bij het Ontwikkelingsbedrijf. De komst van de Hoge Snelheidslijn naar Rotterdam in 2008 is aanleiding om dit jaar te kiezen voor het thema Internationale Stad. Ook werd de Werkgelegenheidsmonitor najaar 2007 uitgereikt aan wethouder Dominic Schrijer (Werkgelegenheid).

Vooral in de zorg en de zakelijke dienstverlening vonden veel mensen een baan. Bedroeg de werkgelegenheidsgroei in 2006 twee procent, ook in de komende jaren zal het aantal mensen met een baan toenemen, zo blijkt uit de verkenning. In het meest positieve scenario dat de Economische Verkenning schetst, zal die groei 1,4 procent per jaar zijn.

Terwijl Rotterdamse bedrijven in 2006 winstgevender waren dan de gemiddelde Nederlandse onderneming, doen bínnen Rotterdam vooral de havengerelateerde bedrijven het goed. Zij haalden een beter bedrijfsresultaat dan de gemiddelde onderneming in de Maasstad. Verder steeg het aantal starters in 2006 met dertien procent tot ruim 3.000. Ook de creatieve sector groeide in 2006 met 300 banen. Volgens de Economische Verkenning verschuift het zwaartepunt in de Rotterdamse economie van productie, transport en groothandel naar meer persoonsgerichte en informatiegerichte sectoren zoals de zorg en kennisdiensten. Illustratief daarvoor is de blijvende groei in de zorgsector, waarbij het niet alleen gaat om cure (genezing), maar ook om care (zorg, via innovatieve zorgconcepten).
Provincie:
Tag(s):