woensdag, 30. mei 2007 - 9:57

Ede koopt kazerneterreinen van Rijk

Ede

De 104 ha kazerneterreinen aan de oostzijde van Ede veranderen op 1 januari 2010 van eigenaar. De gemeente Ede wordt de nieuwe eigenaar van de terreinen en de opstallen. Ede heeft grote plannen om van deze uniek gelegen terreinen een nieuwe woon- en werkwijk van bijzondere allure te maken.

De Staatssecretarissen Van der Knaap (Defensie) en De Jager (Financiën) tekenen op 6 juni samen met burgemeester Robbertsen van Ede de overeenkomst. Voor burgemeester Robbertsen is dit zijn laatste officiële handeling als burgemeester van Ede en een belangrijke mijlpaal in een proces waar hij intensief bij betrokken was.

De uitgestrekte kazerneterreinen aan de oostflank van Ede zijn om meerdere redenen uniek. De terreinen liggen op de overgang van de Veluwse stuwwal naar de lager gelegen Gelderse Vallei. Dit leidt tot relatief on-Nederlandse hoogteverschillen op kleine afstanden. Veel gebouwen op de kazerneterreinen zijn inmiddels aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. De kazerneterreinen grenzen aan het terrein van de voormalige Enka-fabriek. Het gebied wordt doorsneden door de spoorlijn Utrecht – Arnhem met centraal daarbinnen het intercitystation Ede-Wageningen. Dit leidt tot een herstructureringsopgave van circa 200 ha binnenstedelijk gebied, rijk bezaaid met militair en industrieel erfgoed.

De gemeenteraad van Ede heeft hiervoor in 2005 een ambitieus Masterplan vastgesteld met als motto ‘kwaliteitsslag voor stad en regio’. Dit plan geeft aan hoe, door respectvol om te gaan met het erfgoed en creatief in te spelen op de natuurlijke gesteldheid van het terrein, een nieuwe wijk met een totaal van circa 5000 woningen ontwikkeld kan worden met een uitstraling naar de gehele regio.

Verdieping van het spoor en verplaatsing en herontwikkeling van het station vormen een belangrijk onderdeel van deze plannen. De plannen moeten de komende 10 á 15 jaar hun beslag krijgen.
Provincie:
Tag(s):