maandag, 20. augustus 2007 - 14:30

Een goede hedendaagse duurzame woning?

Drachten

Wat is nou een goed voorbeeld van een hedendaagse duurzame woning? Volgens de gemente Smallingerland is dat het huis van familie De Vries aan De Amethist 3 uit Drachten.

In de woning is met behulp van subsidie van €10.000 van de gemeente Smallingerland, een aantal duurzame maatregelen toegepast, zoals de plaatsing van een innovatief zonnepanelendak. Ook is er in de woning een voorlichtingsruimte ingericht met diverse installaties op het gebied van duurzaamheid, waar belangstellenden energiebesparende apparatuur kunnen bekijken.

Gemeente Smallingerland stimuleert op verschillende manieren de energiezuinige woningbouw. Zo was Smallingerland in 1991/1992 één van de eerste gemeenten met een duurzaam gebouwde woonwijk: het Morrapark. Zo is daar bijvoorbeeld geëxperimenteerd met zonneserres, zonnepanelen en zonneboilers. Ook in de daarna gebouwde woonwijken zoals het Vennepark, Vrijburgh en Burmania is duurzaam bouwen een belangrijk begrip.

De gemeente heeft voor nieuwbouw een subsidieregeling Duurzaam Bouwen. Met deze regeling krijgt men subsidie wanneer extra geïnvesteerd wordt in een energiezuinige woning. De subsidieregeling voorziet rond de 50% subsidie op de extra kosten die worden gemaakt bij het nemen van energie- en/of waterbesparende maatregelen bij nieuwbouw.

Wethouder Jan Rozema opent deze bijzondere ruimte in de woning van de familie De Vries op officiële wijze op woensdag 5 september 2007 om 14.00 uur. Groep 7 en 8 van OBS De Bolder strijden tijdens de openingsmiddag tegen elkaar in een spannende wedstrijd met zelfgemaakte zonnebootjes.
Provincie:
Tag(s):