donderdag, 27. september 2007 - 18:08

Een op de vijf raadsleden in overtreding

Den Haag

Een op de vijf raadsleden met een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering geeft vergoedingen, uit onder andere het raadswerk, niet (correct) op bij de uitkeringsinstantie UWV.

Het UWV heeft die gemeenteraadsleden met een uitkering bij elkaar ruim 300.000 euro te veel betaald. Dat blijkt uit een onderzoek van UWV dat minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is niet uitgesloten dat de manier van informatievoorziening over de rechten en plichten van uitkeringsgerechtigde raadsleden een oorzaak van de overtredingen zijn.

Het UWV heeft tussen juni 2006 en april dit jaar 10.047 raadsleden in Nederland onderzocht. Van de 1012 mensen met een uitkering, hebben 195 raadsleden de vergoedingen niet opgegeven. 85 Mensen hebben een boete gekregen, tegen 9 raadsleden is een proces verbaal opgemaakt. De rest heeft een waarschuwing gekregen.

Raadsleden krijgen een vergoeding als compensatie voor mogelijke inkomensderving en daarnaast een vergoeding voor gemaakte onkosten (bijvoorbeeld scholing). In de meeste gevallen waren die compensaties zo laag dat ze niet van invloed waren op de hoogte van de uitkering.

Bij raadsleden bij wie dat wel het geval was, is het teveel betaalde geld teruggevorderd. Dat raadsleden een vergoeding krijgen (en dus geen salaris) kan ertoe hebben bijgedragen dat ze geen correcte opgaaf hebben gedaan bij UWV. Het ontvangen van een uitkering en een raadsvergoeding is bij de voorlichting een onderbelicht aspect.

Minister Donner en minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken vinden de onderzoeksresultaten “zorgwekkend�. Zij gaan samen met UWV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de informatievoorziening verbeteren. Er is een voorlichtingsfolder gemaakt met de regels waaraan raadsleden zich moeten houden. Die wordt binnenkort naar alle gemeenteraden in Nederland gestuurd.
Provincie:
Tag(s):