woensdag, 5. september 2007 - 9:53

Een reis door het Nederlandse slavernijverleden in Ghana

Berg en Dal

Tot eind september toont het Afrika Museum in Berg en Dal een bijzondere tentoonstelling over het Nederlandse slavernijverleden in Ghana, samengesteld door fotograaf Hans van Rhoon en journalist Jeroen Junte.

Deze tentoonstelling ‘Blijvende herinneringen’ en het gelijknamige boek maken duidelijk hoe de slavenhandel in elkaar zat en welke sporen het heeft achtergelaten.

Van het moment van kidnapping in Afrika, de lange mars naar de kust, de mensonterende verkop, de gevangenhouding en opsluiting in kerkers, tot aan het begin van de “middelste overtocht� – dit alles is uitgebreid in beeld gebracht. Zodat ook de hedendaagse mens zich een voorstelling kan maken van de omstandigheden waaronder de Afrikaanse diaspora plaatsvond.

Deze tentoonstelling past geheel binnen het beleid van het Afrika Museum om het onderwerp slavernij en diaspora een blijvende plek te geven in het tentoonstellingsaanbod.

Het transport van miljoenen geketende mensen van de Westkust van Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika behoort tot de grootste gedwongen migratie in de geschiedenis. Schattingen lopen uiteen van elk tot meer dan vijftien miljoen verhandelde slaven.

De Atlantische slavenhandel duurde ruim vierhonderd jaar en bijna elke zeevarende Europese natie was erbij betrokken. Deze misdaad tegen de menselijkheid is lange tijd onderbelicht gebleven, er heerste een doodse stilte rond dit onderwerp. Daarin komt de laatste tijd gelukkig verandering.

Wat ‘Blijvende herinneringen’ in elk geval blootlegt, is dat de legendarische oversteek over de oceaan niet het gevaarlijkste deel was van de reis van een slaaf, maar de veel minder goed gedocumenteerde gedwongen voettocht van de Afrikaanse binnenlanden naar de kust. Die toch kon honderden kilometers lang zijn en maanden duren. En al die tijd moesten de Afrikanen met jukken of ketenen lopen. Bijna de helft stierf onderweg.

In dit door NiNSee (Nationaal instituut Nederlandse slavernijverleden en Erfenis) ondersteunde project zijn de auteurs Hans van Rhoon en Jeroen Junte op zoek gegaan naar beelden, of wat daarvan over is, de herinneringen aan de karavaanwegen naar de kust. Zo kunnen wij ons – misschien – nog een voorstelling maken van de angst en dehumanisering die de slavenhandelaren met hun handel teweeg brachten.

Afrika Museum, Postweg 6, Berg en Dal (bij Nijmegen)
www.afrikamuseum.nl
Provincie:
Tag(s):