woensdag, 11. juli 2007 - 12:18

Eerste 18 procesverbalen uitgeschreven voor illegaal vuil storten

Haarlemmermeer

De Gemeente Haarlemmermeer heeft voor het eerst de kosten van het opruimen van illegaal gestort huisvuil verhaalt op de dader. De ophaalkosten zijn 350,- euro. In drie maanden tijd zijn er in totaal al achttien procesverbalen opgemaakt.

Daarnaast is een proces verbaal opgemaakt tegen de desbetreffende inwoner van de Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer heeft sinds maart 2007 haar beleid op beheer van de openbare ruimte verscherpt.

Extra inzet van Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's) is één van de maatregelen. De afgelopen 3 maanden heeft dit ook geleid tot 18 processen. Wethouder Jeroen Nobel is tevreden dat het lik-op-stuk beleid vruchten begint af te werpen. Vorige week was hij onthutst bij het zien van een hoeveelheid illegaal gestort afval op en rond het Rigestanplein in Floriande.

Op 6 maart heeft het college de nota en het Plan van Aanpak Schone Openbare Ruimte Haarlemmermeer vastgesteld. Het verbeteren van de openbare ruimte is één van de speerpunten van het college. Onderdeel van dit beleid is verscherpte handhaving tegen overtreders. Voor het verkeerd aanbieden van afval kunnen boetes worden gegeven van 50 euro.

Ook wordt asociaal gedrag aangepakt wanneer dit wordt geconstateerd. De gemeente zal de gemaakte kosten voor het opruimen en weghalen van het vuil verhalen op de daders. Dit kan oplopen tot enkele honderden Euro’s.
Provincie:
Tag(s):