donderdag, 26. juli 2007 - 16:39

Eerste geval blauwtong 2007 in Nederland

Bavel

Bij een bedrijf in Bavel(Noord-Brabant) is een geval van Blauwtong geconstateerd op een bedrijf. Extra maatregelen zijn niet nodig omdat op dinsdag 17 juli j.l. het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit alle versoepelingen heeft ingetrokken. Dit is gebeurd naar aanleiding van Blauwtonggevallen in Duitsland en België.

Het regime voor het vervoer van herkauwers valt sinds 17 juli j.l. onder het volgende Europese regime:

Vervoer van herkauwers vanuit het 20-kilometer gebied naar de gebieden die vrij zijn van blauwtong in Duitsland en Frankrijk is alleen ondervoorwaarden toegestaan. Dit geldt ook voor het vervoer van herkauwers vanuit het 20-kilometergebied naar de beperkingsgebieden in Nederland en België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

Voor dergelijk vervoer wordt opnieuw een PCR -test voorgeschreven, waarbij onder meer binnen 48 uur voor verzending bij het betreffende dier een monster moet zijn genomen op basis waarvan een negatief testresultaat moet zijn aangetoond. Vervolgens mogen deze dieren alleen rechtstreeks naar een slachthuis worden afgevoerd. Afvoer van deze herkauwers naar een bedrijf in een beperkingsgebied is onder de voorwaarden toegestaan.
Provincie:
Tag(s):