vrijdag, 25. mei 2007 - 10:24

Eerste kistje Zeeuwse zeekraal voor gedeputeerde Poppelaars

Wilhelminadorp

Op vrijdag 1 juni 2007 ontvangt gedeputeerde de heer Poppelaars in restaurant Katseveer in Wilhelminadorp het eerste kistje gekweekte Zeeuwse zeekraal van dit jaar. Voor de eerste maal uit handen van de gezamelijke Zeeuwse zeekraaltelers.

Zeegroenten en Zeeland horen bij elkaar. Sinds mensenheugenis wordt zeekraal op de slikken en schorren in Zeeland gesneden. Zeekraal groeit op plaatsen die bij vloed onder water staan, maar bij eb droog liggen. Het is een zoutminnende plant die de zoute smaak verkrijgt op zilte gronden. Voor het snijden van zeegroente op de schorren in het Natura 2000-gebied Oosterschelde verleent het college van Gedeputeerde Staten jaarlijks 285 vergunningen.

Op grond van deze vergunning mag de vergunninghouder een beperkte hoeveelheid zeegroente snijden voor eigen gebruik. Naast het snijden van zeegroenten worden deze oergezonde zilte gewassen al jarenlang door onder meer Zeeuwse ondernemers geïmporteerd. Deze importen komen niet alleen uit Frankrijk maar de laatste jaren meer en meer uit Mexico en Israël. Sinds enkele jaren wordt echter naast het "wildsnijden" en importeren ook zeekraal gekweekt door Zeeuwse ondernemers. Momenteel zijn er 4 Zeeuwse ondernemers die zich bezig houden met de kweek van dit oergezonde zoutminnende gewas.

De kwaliteit van deze Zeeuwse Zeekraal is voortreffelijk. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de Zeeuwse zeekraal worden geoogst vanaf mei/juni tot en met september. De Zeeuwse zeekraaltelers bieden dit jaar voor de eerste maal gezamenlijk het eerste kistje Zeeuwse zeekraal aan gedeputeerde mr. drs. A.J.G. Poppelaars aan.
Provincie:
Tag(s):