dinsdag, 24. juli 2007 - 20:56

Eerste meting Onderwijs jeugdmonitor Delfzijl

Delfzijl

In de provincie Groningen is door 17 gemeenten het initiatief genomen tot een provinciale Jeugd- en Onderwijsmonitor Groningen (JONG). De eerste resultaten hiervan, de zogenaamde nul-meting, laat lokaal de stand van zaken zien van leerlingen die onderwijs volgen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

De opbouw van de JONG-monitor sluit aan bij de landelijke onderwijsmonitor (GOA). Met de JONG-monitor kunnen gemeenten beter het lokale onderwijsbeleid in de gaten houden, cijfers met andere gemeenten vergelijken en hebben zij een accuraat overzicht van alle kinderen (0 tot 23 jaar) in het onderwijs.

De belangrijkste conclussies:

Basisonderwijs

* In Delfzijl zijn 2602 leerlingen ingeschreven op een basisschool (1 % volgt onderwijs buiten eigen gemeente);
* Daling van het aantal leerlingen op basisscholen met 9 % (terwijl dit landelijk en provinciaal min of meer gelijk is gebleven);
* In Delfzijl zijn relatief minder kinderen die speciaal onderwijs volgen (2,3 %, landelijk 3 %);
* 27 % van de leerlingen behoort tot de groep van achterstandskinderen (landelijk 23%).

Voorgezet onderwijs

*1673 ingeschreven jongeren, hiervan volgt 2/5 onderwijs in de eigen gemeente, de overigen bezoeken scholen in Appingedam, Groningen, Winschoten en Stadskanaal;
*18 % van de leerlingen heeft een niet-westerse etnische achtergrond;
het aantal leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond in vmbo is groter dan met een Nederlandse achtergrond, in HAVO en VWO zijn de kindere met een Nederlandse achtergrond in de meerderheid.
Provincie:
Tag(s):