zondag, 1. juli 2007 - 16:41

Eerste Orchideënroute geopend

Haarlemmermeer

Afgelopen week opende wethouder Nobel van de gemeente Haarlemmermeer samen met de initiatiefnemers mevrouw de Regt en de heer Warmerdam, de eerste Orchideënroute in de gemeente.

De Orchideeënroute loopt van de Fruittuinen (bij de burgemeester Willigenlaan) tot aan de Wegalaan bij het bedrijventerrein Beukenhorst. Orchideeën bloeien vooral in juni en juli; sommige soorten komen nog uit. In Beukenhorst Oost worden vooral Rietorchis en Bijenorchis aangetroffen. In Beukenhorst West komen, naast deze twee soorten, ook nog de Moeraswespen orchis en de Brede wespenorchis voor. Verder breidt de Ratelaar zich daar goed uit.

Orchideeën komen vooral voor in bermen langs schoon water. Het feit dat er in de gemeente 10 verschillende soorten orchideeën voorkomen, kan er op wijzen dat de ecologische omstandigheden voor de orchidee in de Haarlemmermeer optimaal zijn.

In Nederland zijn alle orchideeën beschermd en mogen dus niet beschadigd, geplukt of uitgegraven worden. Als er werk moet worden gedaan op locaties waar orchideeën groeien, is er een ontheffing nodig of moet er volgens een gedragscode worden gewerkt. Meer informatie hierover op de website van www.minlnv.nl .
Provincie:
Tag(s):