woensdag, 3. oktober 2007 - 8:27

Eerste paal ondergrondse parkeergarage Maartenskliniek

Nijmegen

Na jaren van intensieve voorbereidingen startte de Sint Maartenskliniek vandaag officieel met de start van het grootste bouwproject sinds de nieuwbouw van het ziekenhuis in 1994. Wim de Bie, voorzitter van de Raad van Bestuur, plaatste een paal in de grond van 20 meter lengte.

De paal is onderdeel van de Berlinerdamwand die instorten van de enorme bouwput moet voorkomen. Onder de titel Blik in de Berg wordt in de stuwwal een parkeergarage aangelegd van vijf verdiepingen diep. Daarmee zullen de parkeerproblemen voor patiënten, bezoekers en medewerkers tot het verleden gaan behoren. Na oplevering in 2009 biedt deze garage ruimte aan 700 auto’s, 50 motoren en 200 fietsen.

De laatste jaren is het aantal patiënten dat voor behandeling naar de Sint Maartenskliniek komt, sterk gegroeid. Door de hoge mate van specialisatie trekt het ziekenhuis niet alleen patiënten uit de regio Nijmegen maar voor een groot deel ook uit de rest van Nederland. Met de groei van de patiënten groeide ook het aantal medewerkers. Net als de stroom auto's die dagelijks de berg opkomt, op zoek naar een parkeerplek. Het ziekenhuisterrein is te klein om al die auto's te stallen. Uitbreiding van het aantal parkeerplekken was geen optie, want de kliniek ligt in een natuurgebied. Daarom gaat de Maartenskliniek ondergronds waarmee ook de bijzondere uitstraling van het bosrijke gebied rondom het ziekenhuis behouden blijft.

Bouwtechnisch is de aanleg van de ondergrondse parkeergarage een buitengewoon grote operatie. De komende vier maanden wordt een gat gegraven van 16,5 m diep, 100 meter lang en 45 meter breed. Allereerst worden de palen geplaatst die een keerwand vormen. Dit moet inzakken van de bouwput voorkomen. In totaal wordt 92.000 m³ zand afgevoerd door 5.000 vrachtwagens. Achter elkaar geplaatst is dit een file vrachtwagens van Nijmegen naar Venlo. De aannemer van de parkeergarage is BAM Civiel bv.

De stuwwal waarop de Maartenskliniek gelegen is, heeft grote historische betekenis. Dat bleek weer eens tijdens het archeologisch onderzoek dat voorafgaand aan de bouw plaats vond. Onder leiding van de Archeologische Dienst van de gemeente Nijmegen vonden archeologische veldwerkers veertien Romeinse brandgraven, een geheel onbeschadigde Romeinse pot, een gouden mantelspeld van Romeinse origine en munten uit diezelfde tijd. Een week later ontdekte men nog een zeer uniek atelier voor vuursteenbewerking van maar liefst 8.000 tot 9.000 jaar oud (laat-paleolithicum).

De Sint Maartenskliniek is volledig gespecialiseerd in houding en beweging. Naast een revalidatiecentrum heeft de Maartenskliniek het grootste orthopedie- en reumacentrum van Nederland. Jaarlijks kiezen 40.000 nieuwe patiënten voor een behandeling bij de kliniek, niet alleen voor bijzondere maar ook voor veelvoorkomende aandoeningen. Om te voorzien in de groeiende vraag opende de Sint Maartenskliniek in 2006 een vestiging in Woerden in samenwerking met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.
Provincie:
Tag(s):