maandag, 24. september 2007 - 15:44

Eerste paalviering laatste projectplan Overtieringe

Kapelle

Afgelopen vrijdag hebben enkele toekomstige bewoners gehuld in ‘witte pakken’ gezamen-lijk de eerste paal geslagen in een perceel van één van de laatste projectplannen van de woonwijk Overtieringe.

De zeven personen die gezamenlijk de eerste paal sloegen waren de toekomstige bewoners mevrouw Ros, mevrouw Hage, de heer Van den Dorpel, de heer Feddes bijgestaan door directeur Bouwfonds MAB de heer Littooij, directeur Dura Vermeer Bouw Zeeland de heer Alders en wethouder G.J. Burger.

In zijn toespraak memoreerde wethouder Burger de voorgeschiedenis van aankoop, ontwikkeling en invulling van het gebied die om verschillende redenen niet soepel was verlopen. Dit in tegenstelling tot het bestemmingsplantraject dat zonder één zienswijze werd goedgekeurd en vastgesteld.

“De naam Overtieringe is afgeleid van de rivierarm/kreek Tieringe die ooit ter hoogte van de Vroonlandseweg liep. In die periode bestond Zeeland nog bijna geheel uit eilandjes, kreken en kreekruggen,� aldus de wethouder. “Ook in vroeger tijden (Middeleeuwen) onderkenden mensen van stand al dat het in Kapelle goed wonen was, getuige de vele kastelen en buitenplaatsen in en rondom het dorp zoals bijvoorbeeld Slot Maalstede, Gistellis, Pouques, Bruëlis, en Pronkenburg. De laatste stond hier krap 150 meter vandaan en zal bij de afron-ding van Overtieringe een extra accent krijgen.�

Wethouder Burger maakte tevens van de gelegenheid gebruik de nieuwe bewoners van de toekomstige woonwijk een voorspoedige bouw te wensen en: “dat u snel uw intrek kunt nemen in uw eigen kasteel.�
Provincie:
Tag(s):