dinsdag, 25. september 2007 - 16:26

Eerste Rugzakje Taal uitgereikt

Menaldum

Gedeputeerde De Vries en burgemeester Van Delft-Jaasma van Menaldumadeel hebben vanmiddag in het gemeentehuis van Menaldumadeel het eerste Rugzakje Taal uitgereikt aan een stel jonge ouders. De provincie wil met het Rugzakje Taal ouders wijzen op de voordelen van meertaligheid.

De verspreiding van het Rugzakje loopt via de gemeenten. Er zijn op dit moment 22 gemeenten die schriftelijk of mondeling hebben aangegeven om te participeren. Het is de verwachting dat de rugzakjes vanaf begin januari bij de gemeenten zijn af te halen.
De eerste uitreiking van het Rugzakje Taal was in Menaldumadeel, omdat deze gemeente als eerste positief heeft gereageerd op een brief van de Provincie om aan dit project mee te doen. De gelukkige ouders zijn Sytze van Gunst en Jacqueline Vermeulen uit Dronrijp, die op 15 september net vader en moeder zijn geworden van hun dochter Nynke.

Het Rugzakje Taal heeft als inhoud een avonturenboekje van Stip, de knuffel ‘Lytse hazze’, babysokjes, een slabbetje, een boekje van Tomke, een kaart van www.heitenmem.nl, een CD en een folder over meertaligheid.
De provincie heeft gekozen voor de Afûk als organisatie voor de verspreiding van de rugzakjes. De Afûk had van de drie organisaties die een offerte hadden uitgebracht niet alleen de goedkoopste aanbieding, maar heeft de materialen al in opslag, heeft veel ervaring met taalbevorderingsprojecten en ook met de verspreiding van andere producten naar de gemeenten.

Het Rugzakje Taal is een initiatief van FNP, CDA en PvdA in Provinciale Staten (van 13 december 2006). Hierin werd voorgesteld om zoveel mogelijk ouders van net geboren kinderen in Fryslân informatie te geven over de voordelen van het opgroeien in een twee- of meertalige situatie en de (meer)talige realiteit in Fryslân. Op jaarbasis gaat het om ongeveer 8.000 baby’s in deze provincie.
Provincie:
Tag(s):