donderdag, 28. juni 2007 - 21:03

Eerste succes pilotproject reïntegratie tienermoeders

Kerkrade

In 2005 is de gemeente Kerkrade in samenwerking met Kinder Opvang Kerkrade (KOK) begonnen met het pilotproject ‘reïntegratie tienermoeders’. Het project is gestart binnen de context ‘sluitende aanpak jongeren’. Deze aanpak heeft als doel te voorkomen dat schoolverlaters zonder startkwalificatie tussen wal en schip raken.

Bij het project snijdt het mes aan twee kanten; enerzijds krijgt de tienermoeder de mogelijkheid door een werk/leertraject de startkwalificatie ‘Hulp in de Welzijn’ te behalen. Anderzijds werkt de tienermoeder in een peuterspeelzaal van Kinder Opvang Kerkrade en wordt hun kindje in één van de kinderdagverblijven van KOK opgevangen. Afgelopen maandag ontvingen de eerste twee tienermoeders hun diploma.

Voor de gemeente is een project als dit erg belangrijk. Wethouder Bosch: “De tienermoeders krijgen de mogelijkheid een opleiding te volgen en zo vergroten zij hun kansen op de doorstroom naar een baan. Hierdoor hoeven zij nu of in de toekomst dan geen gebruik te maken van een gemeentelijke uitkering.� Wegens het eerste succes zal de pilot zeker navolging krijgen.
Provincie:
Tag(s):