donderdag, 26. juli 2007 - 14:38

Eerste verblijfspas in kader van pardonregeling uitgereikt

Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft deze week de allereerste verblijfspas uitgegeven in het kader van de nieuwe generale pardonregeling. Een uit Libanon afkomstige Winterswijker was de eerste die de pas op kwam halen op het gemeentekantoor. Het is een 38-jarige alleenstaande man, afkomstig uit Libanon. Hij verblijft in het Azc Winterswijk en is sinds augustus 1994 in Nederland.

De pardonregeling heet officieel ‘Regeling ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet’. De regeling komt voort uit de afspraken in het coalitieakkoord. Op 15 juni 2007 trad de pardonregeling in werking. De regeling is bedoeld voor vreemdelingen die onder de oude Vreemdelingenwet (dus vóór 1 april 2001) een asielaanvraag hebben ingediend en nog altijd in Nederland zijn.

De regeling verleent hen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning. Zo moeten ze bijvoorbeeld lopende procedures onvoorwaardelijk intrekken. Pas als degene aan alle voorwaarden heeft voldaan, maakt de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) een verblijfsdocument in de vorm van een (verblijfs)pas.

Naar schatting zo’n 290 vreemdelingen in Winterswijk komen voor de pardonregeling in aanmerking. Hiervan verblijven er zo’n 280 in het Asielzoekerscentrum en 10 bij particulieren.
Provincie:
Tag(s):