woensdag, 5. december 2007 - 9:38

Eigen inwoners krijgen voorrang bij huurwoning

Amstelhoek

Woningzoekenden in De Hoef, Amstelhoek en Waverveen komen voortaan sneller voor een huurwoning in die kern aan bod dan woningzoekenden van elders. Dat is een gevolg van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders op 4 december om in te stemmen met de Overeenkomst Lokaal Maatwerk.

In de kernen Amstelhoek, De Hoef en Waverveen komen weinig (sociale) huurwoningen vrij. Dit betekent dat het voor woningzoekenden uit die kernen moeilijk is daar een (sociale) huurwoning te betrekken. Daarbij komt dat alle woningzoekenden met een binding aan de provincie Utrecht sinds 1 januari kunnen reageren op vrijkomende woningen. De spoeling voor woningzoekenden uit kleine kernen wordt daardoor erg dun.

Daarom hebben B en W besloten de Overeenkomst Lokaal Maatwerk te ondertekenen. Op basis van die overeenkomst is het mogelijk inwoners uit de drie kleine kernen voorrang te geven bij het toewijzen van woningen in hun eigen kern. Dit is wordt kernbinding genoemd.
Provincie:
Tag(s):