vrijdag, 3. augustus 2007 - 13:27

Eind aan overlast Gouverneurstuin

Assen

De gemeente neemt maatregelen om de overlast in de Gouverneurstuin tegen te gaan. Met het aanwijzen van de tuin als gebied waarvoor de burgemeester een verblijfsontzegging kan opleggen is de gemeente in staat overlastplegers te weren. Tegelijkertijd heeft de gemeente heldere gedragsregels vastgesteld voor de Gouverneurstuin. Verder overweegt de gemeente aanvullende maatregelen om de handhaving beter mogelijk te maken. Met instanties is gesproken over hulpverlening aan de veroorzakers van de overlast.

Er is sprake van overlast in de gouverneurstuin. Het gaat daarbij vooral om mensen die schreeuwen, veel drinken en blowen. Met de maatregelen wil de gemeente een eind maken aan deze ongewenste situatie.

Met het oog op de handhaving van de regels schakelt de gemeente een beveiligingsbedrijf in. Ook overweegt het college om met ingang van woensdag 8 augustus twee van de vier ingangen worden af te sluiten. Het gaat om de ingangen aan de Torenlaan en de Drostenlaan. De ingang van de Brink en de ingang aan de Zuidersingel blijven dan open.

Handhaving biedt vaak een tijdelijke oplossing voor overlast. Daarom heeft de gemeente met vertegenwoordigers van de Kommarin inmiddels gesproken over de hulpverlening aan de groep overlastplegers. Zij kunnen nu al gebruik maken van het gewone aanbod en zullen daar actief op worden gewezen. Verder willen de samenwerkende instellingen in de Kommarin in september een specifiek hulpaanbod voor deze groep ontwikkelen. Hierover worden in september nadere afspraken gemaakt.
Provincie:
Tag(s):