dinsdag, 26. juni 2007 - 15:44

El Wahda in Heerlen ontvangt 94 aanmeldingen uit Roermond

Heerlen

De islamitische basisschool El Wahda in Heerlen heeft voor volgend schooljaar 94 aanmeldingen ontvangen van leerlingen uit Roermond en omstreken. Dit is het gevolg van de opheffing van de islamitische school in Roermond. De gemeente Heerlen en basisschool El Wahda willen voorkomen dat deze kinderen straks dagelijks uren moeten reizen. Ze pleiten voor een tijdelijke dependance van El Wahda in Roermond. Vooralsnog is hierover geen overeenstemming met de gemeente Roermond.

Wij maken ons grote zorgen over het feit dat kinderen in de basisschoolleeftijd tweemaal per dag tenminste een uur zullen moeten reizen om de door hun ouders gewenste school te bezoeken. Ook gezien vanuit de gewenste integratie is dit nadelig, omdat kinderen na school beperkt tijd overhouden om buiten te spelen met kinderen uit de buurt’, schrijft wethouder Riet de Wit (onderwijs) aan haar collega wethouder in Roermond.

De gemeente Heerlen en basisschool El Wahda hebben bij de gemeente Roermond gepleit voor een dislocatie van El Wahda in Roermond voor een periode van maximaal twee jaar. Met als doel om binnen die periode voldoende leerlingen aan te trekken om boven de opheffingsnorm uit te komen en de school over te dragen aan een nieuw islamitisch schoolbestuur in oprichting. De gemeente Roermond stemt hier echter niet mee in.

Pas op de eerste schooldag, 13 augustus, zal duidelijk worden hoeveel aangemelde Roermondse kinderen daadwerkelijk afreizen naar Heerlen. Basisschool El Wahda telt op dit moment een kleine 200 leerlingen. De komst van de 94 Roermondse kinderen zou dus een forse toename betekenen. De gemeente Heerlen hoopt daarom dat ouders toch voor een school in Roermond kiezen.
Provincie:
Tag(s):