zaterdag, 15. september 2007 - 9:05

Elektronische polis voor verzekering mogelijk

Den Haag

Bedrijven en burgers kunnen binnenkort kiezen voor een elektronische verzekeringspolis. Ook bijvoorbeeld een koopakte van een woning kan straks digitaal. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie). Het voorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. Met dit besluit wil het kabinet de administratieve lasten verminderen.

Aan de nieuwe regeling zijn wel voorwaarden verbonden. Een elektronische verzekeringspolis is bijvoorbeeld alleen toegestaan als de verzekeringnemer daarmee instemt.

Volgens de wet moeten nu nog veel mededelingen van de verzekeraar schriftelijk worden gedaan. Dit kost meer en kan de communicatie tussen verzekeraars en verzekerden moeilijker maken.

In de nieuwe regeling mogen verzekeraars daarom elektronisch mededelingen doen, als de verzekeringnemer daarmee instemt.

In het voorstel worden ook andere onderhandse akten in elektronische vorm toegestaan, zoals een koopakte van een woning.
Categorie:
Tag(s):