woensdag, 16. mei 2007 - 20:35

Emmen houdt geld over

Emmen

Uit de jaarrekening 2006 die het college aan de gemeenteraad zal presenteren, blijkt dat goed binnen de begroting is gewerkt. Er is zelfs een overschot van €6.2 miljoen. Het college zal de raad daarom voorstellen dit overschot zoveel mogelijk in te zetten ten behoeve van de beleidsdoelen die hij zich heeft gesteld, in het bijzonder de mensen in de samenleving die een steuntje in de rug nodig hebben.

Daarnaast kan worden geconstateerd dat de gemeente een grote begrotingsdiscipline aan de dag legt en het huishoudboekje onder controle heeft. De accountant oordeelt naar aanleiding van de jaarrekening dat de financiële positie van de gemeente Emmen ‘solide’ is te noemen.
Provincie:
Tag(s):