donderdag, 12. april 2007 - 23:00

Emmen schaft gft-inzameling bij hoogbouw af

Emmen

Met ingang van 1 juni 2007 wordt de gft (groente-, tuin- en fruitafval)
inzameling bij bestaande hoogbouw in de gemeente Emmen afgeschaft.
Reden hiervoor is dat de inzameling van gft-afval bij hoogbouw verre van
doelmatig is.

Het aanbod van gft-afval is gering doordat bewoners van hoogbouw over het algemeen geen tuinafval hebben. Bovendien zijn bewoners van hoogbouw minder geneigd afval te scheiden omdat ze geen eigen groene container hebben.

Gevolg is dat de containers ‘vervuilen’ omdat er ook ander afval in wordt
gegooid. De inhoud van de gft-containers wordt dan ook vaak afgekeurd en moet dan verwerkt worden als restafval. Daarnaast zijn de gft-containers, als kwetsbare objecten in de openbare ruimte, gevoelig voor vandalisme.

De afschaffing van de gft-inzameling bij de bestaande hoogbouw heeft geen invloed op het behalen van de norm die in het Landelijk Afvalbeheer Plan staat. De gemeente Emmen voldoet ruimschoots aan de landelijke verplichtingen door het aanbod in de minicontainers in laagbouwwijken.
Scheiden

Met de afschaffing van de gft-inzameling bij bestaande hoogbouw, verandert er uiteraard niks aan het scheiden van de overige afvalsoorten.
Provincie:
Tag(s):