woensdag, 5. september 2007 - 20:54

Emmen trekt lering uit onderzoek naar stembus gebeurtenissen

Emmen

Op woensdag 7 maart werden in Emmen de verkiezing van de leden van Provinciale Staten gecombineerd met de verkiezing van leden van de dorpsraden in Erica en Zwartemeer. Vrijwel direct na opening van de stembureaus werkten 68 van de 74 stemmachines niet goed, waardoor het stemmen in de betreffende stembureaus moest worden geschorst.

De bureaus werden tijdelijk gesloten tot de software in de machines was gerepareerd. Rond de klok van 11.00 uur kon in alle stembureaus weer worden gestemd.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen heeft een intern onderzoek plaats gevonden. Het onderzoek richtte zich op de volgende vragen: Hoe heeft het zover kunnen komen, dat op de dag van de verkiezingen de stemmachines niet functioneerden en wie draagt daarin welke verantwoordelijkheid? De tweede vraag luidde: Wat is er feitelijk gebeurd op 7 maart en welke lessen kunnen daaruit worden getrokken?

Wat betreft de eerste vraag van het onderzoek is de conclusie dat de niet goede werking van de stemmachines werd veroorzaakt door afwijkende lay-out van de drie stemvellen (Erica, Zwartemeer en overig Emmen). Alleen één van de stemvellen met een afwijkende lay-out (Erica en Zwartemeer) is getest. Op de overige stemvellen is niet getest omdat de lay-out van deze stemvellen verondersteld werd hetzelfde te zijn als in 2003 toen er ook een gecombineerde verkiezing werd gehouden.

Wat betreft de tweede vraag is naar voren gekomen dat de problemen door zowel de ambtelijke organisatie als door de stembureaus inhoudelijk op een zorgvuldige en adequate wijze zijn opgelost. De informatievoorziening is gedurende de dag echter niet optimaal geweest. Om dat te veranderen zal de gemeente de interne informatievoorziening meer volgens de organisatiestructuur van de gemeente laten plaats vinden en afspraken maken dat in geval van calamiteiten snel een kernteam of task-force kan worden ingesteld.

Ook de instructies voor de leden van de stembureaus, over hoe te handelen in geval van calamiteiten zowel naar de organisatie als naar burgers, worden aangepast en verbeterd.
Provincie:
Tag(s):