dinsdag, 16. oktober 2007 - 18:03

Energieraad gaat voor schoner vervoer

Breda

Gisteren heeft de Bredase Energieraad besloten dat hij een project gaat uitvoeren om de CO2-uitstoot door particulier vervoer te verminderen. Wethouder Willems van milieu en verkeer: ‘Ongeveer eenderde van de CO2-uitstoot van een gemiddeld huishouden is afkomstig van vervoer. Als het lukt om daar te besparen, levert dat veel op voor het milieu.’ Sinds de oprichting in 2006 heeft de Energieraad zich vooral gericht op energiezuinige gebouwen.

Er wordt een project opgezet waarbij particulieren vervoersadvies op maat kunnen krijgen. Dit project richt zich op nieuwbouwwijken en verhuizende particulieren. Er wordt gekeken of het mogelijk is om aan te sluiten bij projecten die tot doel hebben om het energieverbruik van de woningen te verminderen.

Naast het project over vervoersadvies op maat voor particulieren is er al een ander project opgestart om vervoersmanagement bij bedrijven te stimuleren. Tijdens dit project worden bedrijven ondersteund bij het terugdringen van het aantal vervoerskilometers en het gebruiken van schonere vormen van vervoer. De gemeente werkt bovendien aan diverse andere projecten op het gebied van schoner en energiezuiniger vervoer. Zo is onlangs een milieuzone ingesteld, waardoor nu alleen nog schone vrachtwagens welkom zijn in de binnenstad. Ook het eigen wagenpark van de gemeente wordt steeds schoner, onder meer door het gebruik van biodiesel en de aanschaf van vier aardgasauto’s.
Provincie:
Tag(s):