maandag, 9. juli 2007 - 11:23

Energiezuinige straatverlichting voor Amstelveen

Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft een nieuw verlichtingsplan gepresenteerd waarin ook het klimaat ook de aandacht krijgt. De gemeente heeft ervoor gekozen de openbare verlichting in te richten volgens de NPR (Nederlandse Praktijklijn).

Het wegtype bepaalt volgens het NPR de manier van verlichting. Voor Amstelveen houdt dit in dat er per gebied gekeken wordt welke verlichting nodig is. Volgens wethouder Tabak is de verkeersveiligheid daarbij essentieel.

Het Verlichtingsplan houdt ook rekening met de eisen van het Politie keurmerk Veilig Wonen. Zo moeten woongebieden helder, niet verblindend en gelijkmatig verlicht zijn. Moeten personen vanaf vier meter herkend kunnen worden en mag openbaar groen de lichtmasten niet belemmeren.

Bij uitval van de verlichting, moeten noodzakelijke reparaties binnen vijf werkdagen, na melding, verholpen zijn. De gemeente kiest ervoor energiezuinige verlichting aan te brengen. Daarnaast heeft de gemeente Amstelveen ervoor gekozen om kunstwerken en openbare gebouwen, op een aantal uitzonderingen na, niet uit te lichten.
Provincie:
Tag(s):