woensdag, 24. oktober 2007 - 13:34

Enschede stimuleert kinderen in virtuele ontwikkeling

Enschede

De gemeente Enschede heeft een subsidie van € 140.000 toegekend aan het Basisonderwijs. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van een kenniscentrum, een digitale poort, lesprogramma’s, projectleiding en wetenschappelijke ondersteuning. “Ik hecht veel waarde aan een veilige leefomgeving van onze jeugd, ook de virtuele leefomgeving�, aldus Eric Helder, wethouder Jeugd & Onderwijs.

Woensdag 24 oktober vindt de kick off van ‘Virtueel Leven in Enschede’ plaats. In samenwerking met een aantal partners ontwikkelen de enschedese scholen een aanpak die de gezonde virtuele ontwikkeling van jeugdigen stimuleert en de digitale kloof tussen de jeugd en haar omgeving verkleint. Enschede is de eerste gemeente die aan een gezonde virtuele ontwikkeling van kinderen een stevige impuls geeft.


Digitale kloof
In 2006 heeft de gemeente onderzocht hoe kinderen, ouders en professionals omgaan met het internetgebruik van kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar. Hieruit blijkt onder andere dat kinderen vragen om begrenzing.

Ouders en professionals moeten hierin een belangrijke rol vervullen, maar hebben vaak onvoldoende kennis om begrenzing en ondersteuning te kunnen bieden. Het project Virtueel Leven in Enschede, dat loopt tot 1 september 2009, biedt zowel kinderen, ouders en professionals de nodige hulp.
Provincie:
Tag(s):