vrijdag, 21. september 2007 - 10:13

Enschedese corporaties investeren ruim miljard euro

Enschede

Bijzondere architectuur, duurzaamheid en toekomstbestendigheid worden naast het prijsniveau steeds belangrijker. Ook gaan de corporaties instrumenten ontwikkelen om de instroom van ‘niet Enschedeërs zonder werk’ te beperken. En investeren ze gezamenlijk in de ontwikkeling van woon-servicezones. Deze en andere afspraken hebben de corporaties vastgelegd in de prestatie-overeenkomst Wonen 2007 – 2010, die zij tekenden samen met wethouder stedelijke ontwikkeling Roelof Bleker. De totale investeringen bedragen meer dan 1 miljard euro.

Nieuwbouw èn vernieuwingsplannen
De kwaliteitsambities gelden zowel nieuwbouw- als herstructureringsprojecten. De nieuwbouwplannen van de corporaties moeten tot en met 2010 zorgen voor bijna 2100 nieuwe woningen in Enschede. Woningen van slechte kwaliteit worden gesloopt, zo’n 1200 woningen.

Bij vernieuwingsplannen voor bijvoorbeeld Velve-Lindenhof, Twekkelerveld of Boswinkel gaan de corporaties steeds intensiever samenwerken. Niet alleen met elkaar, maar ook met de gemeente, als het gaat om inrichten van de openbare ruimte of het ondersteunen van buurtinitiatieven.

De prestatieafspraken zijn de uitwerking van ‘Werken aan wonen, Woonvisie 2005 – 2015�. Enschede moet een prettige woonstad zijn, waar de woningmarkt in evenwicht is en voor iedereen een geschikte woning is en waar passende zorg voor hen die het nodig hebben.

Met de ondertekening van de overeenkomsten met Domijn, Ons Huis en De Woonplaats, varen alle Enschedese corporaties dezelfde koers.
Eerder dit jaar sloot wethouder Bleker prestatieovereenkomsten met de Stichting Jongerenhuisvesting en met Woningstichting De Veste.
Provincie:
Tag(s):