dinsdag, 13. november 2007 - 21:21

Ernstige dyslexie in het basispakket

Den Haag

Het Kabinet wil onderzoeken of de diagnose en behandeling van ernstige dyslexie per 1 januari 2009 kan worden vergoed via een subsidieregeling van twee jaar. Deze tijdelijke subsidieregeling is een stap naar definitieve opname van de diagnose en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de Zorgverzekeringswet.

De vergoeding zal gelden voor leerlingen uit groep 4 van de basisschool omdat vooral in deze groep bij kinderen dyslexie wordt gesignaleerd. Dit voorstel staat in een brief die minister Klink van VWS mede namens staatssecretaris Dijksma van OCW dinsdag 13 november aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hiermee reageert het kabinet op het advies ‘Dyslexie: van zorg verzekerd? Van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) van 30 juli 2007. Met het voorstel komt minister Klink tegemoet aan de motie van Van Miltenburg (VVD) en Smits (PvdA) waarin zij vragen de diagnose en behandeling binnen de zorg mogelijk te maken.

Voor het opnemen van ernstige dyslexie in het basispakket is het van belang dat scholen meer gaan werken volgens de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. Uit de praktijk blijkt dat nog niet alle scholen dat doen.

Na de tijdelijke subsidieregeling van 2 jaar wordt geëvalueerd hoe in de praktijk de vergoedingregeling werkt en of scholen en behandelaars alleen die kinderen doorverwijzen en behandelen voor wie de regeling ook daadwerkelijk bedoeld is.

Ook de effectiviteit van de aangeboden behandelingen moet duidelijk worden. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie beslist de minister over definitieve opname in het basispakket.
Provincie:
Tag(s):