woensdag, 14. november 2007 - 21:24

"Ervaren schoonmakers beter belonen"

Breda

De 180.000 schoonmakers in Nederland moeten voor hun vaak zware werk beter worden beloond. CNV Schoonmaak stelt een loonsverhoging voor van in totaal 7 procent, in een tweejarige cao. Ervaren schoonmakers verdienen bovendien een extraatje, vindt cao-onderhandelaar Jan Kampherbeek. "Schoonmakers met een diploma en schoonmakers met veel ervaring zijn zeer waardevol, zeker gezien het grote personeelsverloop in de branche. Zij moeten daarom een extra financiële waardering krijgen."

CNV Schoonmaak heeft vandaag de voorstellen gepresenteerd voor een nieuwe cao. De onderhandelingen hierover beginnen op 22 november. CNV-onderhandelaar Jan Kampherbeek overhandigde vanmiddag alvast een compleet uitgewerkte cao-tekst aan voorzitter H. van Weerdenburg van werkgeversorganisatie OSB.

CNV Schoonmaak wil een loonsverhoging van:
- 3,5 procent per 1 januari 2008
- 3,5 procent per 1 januari 2009

Om de positie van jongere schoonmakers te verbeteren, moeten de jeugdlonen worden afgeschaft. Verder moet de ervaringsjarentoeslag, bedoeld voor werknemers met veel ervaring in de schoonmaak, omhoog en bovendien jaarlijks worden bijgesteld (in plaats van een keer per twee jaar). De diplomatoeslag, die een officiële erkenning is van de ervaring van schoonmakers, moet opnieuw worden ingevoerd. CNV Schoonmaak stelt een toeslag voor van 20 cent per uur.

Werknemers met tijdelijke contracten verdienen een betere bescherming, vindt CNV-onderhandelaar Jan Kampherbeek. "Het gebeurt nu te vaak dat schoonmakers na drie tijdelijke contracten naar huis worden gestuurd, terwijl het schoonmaakwerk gewoon blijft. Dat is niet redelijk. Na drie tijdelijke contracten moet je, als het werk gewoon blijft, een vast contract krijgen.

Schoonmakers werken nogal eens op verschillende objecten. Daarom wil CNV Schoonmaak een betere regeling voor reistijd en reiskosten. Alle reistijd moet worden vergoed volgens het basisuurloon (met een aftrek van 15 minuten per enkele reis met een maximum van 30 minuten per dag). De reiskosten van het openbaar vervoer moeten volledig worden vergoed; voor autokilometers geldt een vergoeding van 0,23 cent.

Het is al geruime tijd gebruik dat in de cao ook een afspraak wordt gemaakt over een bijdrage voor internationale projecten, ter verbetering van de positie van schoonmakers in het buitenland. CNV Schoonmaak wil dit keer graag een bijdrage van 10.000 euro voor het werk van CNV Internationaal.
Provincie:
Tag(s):