zondag, 16. september 2007 - 10:26

Essent en Nuon stoppen fusieproces

Amsterdam/Arnhem

De Raden van Bestuur en de Raden van Commissarissen van Essent en Nuon hebben vastgesteld dat er geen basis meer is voor het voortzetten van het fusieproces. Als gevolg daarvan is het fusieproces beëindigd.

Essent en Nuon hebben de afgelopen maanden gezamenlijk onderzocht hoe de voorgenomen fusie van de twee ondernemingen gestalte zou kunnen krijgen. Ondanks de constructieve houding van beide ondernemingen tijdens dit proces kon uiteindelijk geen overeenstemming worden bereikt over de wijze van verificatie van onderliggende bedrijfsgegevens en de daarmee samenhangende ruilverhouding.

De Raden van Bestuur en de Raden van Commissarissen van Essent en Nuon komen tot de conclusie dat op dit moment de voorwaarden om de fusie succesvol af te ronden onvoldoende aanwezig zijn. Essent en Nuon betreuren de gang van zaken.

Essent en Nuon blijven twee sterke ondernemingen die - onafhankelijk van elkaar - een belangrijke rol blijven spelen in de Nederlandse energievoorziening. De ondernemingen zullen zich individueel beraden op de strategische consequenties van deze ontwikkeling.
Categorie:
Tag(s):