woensdag, 20. juni 2007 - 12:06

Eternit aansprakelijk voor asbest-gerelateerde ziekte

Groningen

Asbestproducent Eternit is in een kort geding door een klant aansprakelijk gesteld voor zijn ziekte mesothelioom, die door asbestblootstelling is veroorzaakt. De voorzieningenrechter stelde de eiser in zijn gelijk. In de periode 1967-1973 heeft de eiser asbesthoudende platen op maat gezaagd in het bedrijf van zijn vader. Volgens de voorzieningenrechter is er sprake van een causaal verband tussen de ziekte en het zagen van asbesthoudende platen die afkomstig zijn van Eternit.

Het bedrijf heeft, naar voorlopig oordeel van de rechter, in strijd gehandeld met de zorgvuldigheidsnormen die toen ook al golden. Het gaat er dan om dat de gebruiker wordt gewaarschuwd voor de gevaren van asbest en dat er aanwijzingen worden gegeven voor het veilig verwerken van asbesthoudend materiaal.

Eternit deed een beroep op verjaring van de vordering. De rechter wees dit af en oordeelde dat dat gezien de voorgelegde feiten niet aanvaardbaar is.

De totaal geëiste schadevergoeding bedraagt 100.000 euro. De voorzieningenrechter heeft een voorschot op de schadevergoeding van 30.000 euro toegewezen.
Provincie:
Tag(s):